شناسنامه مرتضی نوشاد
 
نام مرتضی نوشاد
تماس با من
جنسیت مرد
سن 38
درباره من mspro.noshad@gmail.com

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات B.S: Software Eng, M.S: EMBA  
شغل مشاور مدیریت، مدرس SPSS,Lisrel,Excel,Access و روش تحقیق و آمار  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها